Pembacaan Puisi DOA PENAWAR RINDU oleh Nur Malika Maghfirah – SGU

Puisi “Doa Penawar Rindu” dibacakan oleh Nur Malika Maghfirah, mahasiswi saya di SGU (Swiss German University), Jurusan Communications and Public Relations, semester 5. Video pembacaan puisi ini awalnya merupakan tugas dalam mata kuliah bahasa dan budaya yang saya ampu.  Pemuatannya di sini atas seizin yang bersangkutan…

Selamat menikmati

Ahmad Gaus

 

Teks puisinya di sini -> Doa Penawar Rindu